پلن ها

با بررسی و خرید اشتراک مورد نظر در فهرست ما قرار بگیرید و از امکانات وبسایت عروسی بهره خواهید برد.

رایگان

0 تومان/ ماه

 • پنل اطلاعات
 • قرارگیری در فهرست
 • پشتیبانی ایمیل
 • دسترسی به پایگاه دانش
رایگان ثبت نام نمایید

حرفه ایی

90 هزار تومان/ ماه

 • پنل کسب و کار
 • قرارگیری در فهرست همراه لوگو
 • پشتیبانی ایمیل و تیکت
 • دسترسی به پایگاه مارکتینگ

تجاری

بر اساس نیاز شما

 • پنل کسب و کار ویژه
 • قرارگیری در فهرست همراه لوگو
 • پشتیبانی ایمیل و تیکت
 • و قابلیت های دیگر بر اساس نیاز شما...